หน้าเว็บ

..ยินดีต้อนรับ...สู่...เว็บบล็อกของ...นางสาว ซาลีลา มายิ..

8 กุมภาพันธ์ 2556

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับบุคคลที่แวะเข้าเยี่ยมชมเว็บบล็อกของข้าพเจ้า ข้อมูลส่วนตัวชื่อ  นางสาวซาลีลา  มายิ  

ชื่อเล่น ลา

วันเกิด 5 พฤศจิกายน 2536

ที่อยู่  109/8  หมู่1 ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 96160

คติประจำใจ  จงหวังให้สิ้นสุด แต่อย่าหยุดเมื่อสิ้นหวัง

กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์  สาขาการประถมศึกษา 

ชั้นปีที่ 1   หมู่ 2  รหัสนักศึกษา 554188056


เก็บตก...ครอบครัวข้าพเจ้า...ค่ะ