หน้าเว็บ

..ยินดีต้อนรับ...สู่...เว็บบล็อกของ...นางสาว ซาลีลา มายิ..

CQ

CQ : Creativity Quotient

หรือ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์


             ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์คือ การที่เด็กมีความคิดมีจินตนาการแนวคิดใหม่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่นอะไรที่มีความแตกต่างออกไป การที่เด็กรู้จักดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่มาใช้งานหรือเล่นอย่างสร้างสรรค์

          รู้จักเข้าถึงงานศิลปะโดยไม่ต้องสอนอะไรมาก หรือแม้แต่การประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่ๆ สำหรับเด็กๆ แล้ว CQ นี้จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องการเล่น ถ้าเด็กได้เล่นอย่างอิสระตามความชอบและเหมาะสมกับวัย เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

          การปลูกฝังเรื่องนี้อยู่ที่พ่อแม่โดยควรจะมีเวลาเล่นและทำกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการกับลูก เช่น การเล่นศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็นของเล่นหรือแม้แต่การเล่านิทาน เป็นต้น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภานุศร เครือปัญญาดี.คู่มือสอนและสร้างเด็กให้ดี ให้เก่ง ฉลาดรอบด้านด้วย 6 Q.--กรุงเทพฯ : เพชรสีน้ำเงิน, 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น