หน้าเว็บ

..ยินดีต้อนรับ...สู่...เว็บบล็อกของ...นางสาว ซาลีลา มายิ..

IQ

IQ : Intelllgence Quotient

หรือ ความฉลาดทางสติปัญญา


            จะว่าไปแล้วความฉลาดแบบนี้นับว่า เป็นเรื่อง "ของใครของมัน"  มากกว่า ถ้าจะพูดแบบเชิงพุทธศาสนาหน่อยก็เรียกว่าเป็นไปตามบุญตามกรรม เพราะความฉลามในเรื่องสติปัญญานั้นคนเรามีมาไม่เท่ากันตั้งแต่เกิดด้วยเตุผลทางพันธุกรรม เช่นพ่อแม่เป็นหมอทั้งคู่ฉลาดและเก่งก็มีความเป็นไปได้สูงที่ลูกจะมีความฉลาดในทางสติปัญญามากกว่าลูกที่มีพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนา

          สังเกตได้ว่าเด็กที่เกิดมาแล้วให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนๆกันโดยให้การส่งเสริมและการเรียนรู้เท่าเทียมกัน แต่เวลาเรียนรู้กลับได้ไม่เท่ากันรือมีความช้าเร็วต่างกันเวลาเรียน นั่นเป็นเพราะระดับของสติปัญญาโดยธรรมชาติมีความแตกต่างกัน

          ความสามารถในทางสติปัญญาเป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆแม้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามเหตุผลตรรกะ และความถูกต้องในเชิงกายภาพ แต่ความฉลาดทางสติปัญญาเป็นความฉลาดประเภทหนึ่งเท่านั่นเพราะเราต้องมีความฉลาดด้านอื่นๆ เข้ามาประกอบในการเรียนรู้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภานุศร เครือปัญญาดี.คู่มือสอนและสร้างเด็กให้ดี ให้เก่ง ฉลาดรอบด้านด้วย 6 Q.--กรุงเทพฯ : เพชรสีน้ำเงิน, 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น