หน้าเว็บ

..ยินดีต้อนรับ...สู่...เว็บบล็อกของ...นางสาว ซาลีลา มายิ..

EQ

EQ : Emotional Quotient 

หรือ ความฉลาดทางอารมณ์


            เด็กบางคนอาจหัวไม่ไวในการเรียนวิชาต่างๆ แต่กลับเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก ในชิวิตเราแต่ละคนคงจะเคยพบคนที่มีลักษณะมีความสามารถในการรับรู้เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่นได้ดี คนประเภทนี้สามารถควบคุมอารมณ์ยับยั่งชั่งใจตนเองและการแสดงออกทางอารมณือย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ อยากประสบความสำเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง พูดให้ง่ายขึ้นก็คือ "คนแบบนี้ถึงจะไม่มีความเก่งกาจหรือมีความสามารถพิเศษอะไรแต่ก็น่าคบเอาไว้เป็นเพื่อน"

          ที่น่าสนใจในเรื่องความฉลาดในข้อนี้คือ ความฉลาดทางอารมณ์นี้ สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้ ความฉลาดทางอารมณ์นี้พ่อแม่หลายท่านอาจมุ่งเน้นไปสอนลูกหลานในเรื่องที่ว่าให้เด็กมีอารมณ์ดีซะเป็นส่วนมาก จนอาจมองข้ามรายละเอียดข้อที่มีประโยชน์กับเด็กและเป็นพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี

          เช่น การปลูกฝังกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยที่ดีจะทำให้เด็กสามารถควบควบคุมตัวเองได้ดี พูดง่ายๆ คือพ่อแม่ไม่ควรตามใจในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเด็กเรียนรู้แล้วก็จะทำแต่ในสิ่งที่ดี ไม่ขัดแย้งต่อคำสอนของพ่อแม่ ความประพฤติและอารมณ์ความรู้สึกก็จะดีตามกันไปทั้งหมดเกิดความเข้าใจความรักและความอบอุ่นในครอบครัว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภานุศร เครือปัญญาดี.คู่มือสอนและสร้างเด็กให้ดี ให้เก่ง ฉลาดรอบด้านด้วย 6 Q.--กรุงเทพฯ : เพชรสีน้ำเงิน, 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น