หน้าเว็บ

..ยินดีต้อนรับ...สู่...เว็บบล็อกของ...นางสาว ซาลีลา มายิ..

AQ

AQ : Adversity Quotient
หรือ ความฉลาดในการแก้ปัญหา


           ความฉลาดในการแก้ปัญหานั้น เรื่องนี้ถือเป็นแนวความคิดเรื่องความฉลาดในแนวใหม่ ที่เรียกว่าการรู้จัก "พลิกแพลง" เด็กจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องความสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตังเองโดยที่ไม่ย่อท้อง่ายๆ

           ซึ่งความจริงแล้วความฉลาดในด้านนี้จะถูกเริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กโดยการสังเกตดูจากพ่อแม่ เพราะช่วงเวลาที่เป็นเด็กนั้น เด็กจะเรียนรู้ผ่านวิธีการมองการจัดการปัญหาจากผู้ใหญ่ว่าหผู้ใหญ่นั้น จะมีวิธีการรอบข้างในการจัดการปัญหาต่างๆ อย่างไร เช่น เป็นปัญหาที่ต้องยอมจำนนหรือปัญหานั้นเป็นโอกาส หรือเป็นเรื่องน่าท้าทาย แต่ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ด้วยว่าจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกเผชิญกับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือไม่ ซึ่งต้องอาศัยความกล้าและเปิดใจให้กว้างมากทีเดียว


            ความฉลาดทั้ง 6 แบบนี่เองที่เป็นความฉลาดอย่างแท้จริงที่ผู้ใหญ่ควรจะฝึกให้เด็กแต่ละคนสร้างความฉลาดขึ้นมาเป็นอาวุธป้องกันและเสริมสร้างความสำเร็จให้กับตัวของเขาเอง ความฉลาดแบบใดที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อยู่ที่ว่าเราจะช่วยเสริมสร้างและจับเอา Q แต่ละ Q ไปใส่ให้กับเขาแบบไหนให้ถูกที่ถูกเวลาเหมาะสมกับช่วงเวลาของวัยมากที่สุด

           เด็กฉลาดที่แท้จริง จะสามารถเรียนรู้และนำความฉลาดทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดในชีวิต รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีการปรับตัวที่ดีในการอยู่ร่วมกับคนอื่น อีกทั้งสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นทั้งตัวเองและผู้อื่นเช่นเดียวกัน

           "   หากมีความฉลาดครบทั้ง 6Q รับรองว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จมีความสุขไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนและนั่นคือความได้เปรียบที่แท้จริง ดังคำกล่าวที่ว่า ฉลาดกว่าย่อมได้เปรียบ"
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภานุศร เครือปัญญาดี.คู่มือสอนและสร้างเด็กให้ดี ให้เก่ง ฉลาดรอบด้านด้วย 6 Q.--กรุงเทพฯ : เพชรสีน้ำเงิน, 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น